5859-8370-0008-9637
شماره کارت انجمن
اعضای هیئت مدیره دوره دوم
دکتر مهرداد آذین
دکتر مهرداد آذین
رئیس هیئت مدیره - دکتری میکرب‌شناسی - عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دکتر حدیث طوافی
دکتر حدیث طوافی
عضو هیات مدیره - دکتری میکرب‌شناسی - عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
دکتر عزت عسگرانی
دکتر عزت عسگرانی
علی البدل بازرس _ دکتری ژنتیک پروکاریوت ها- عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر محمد رضا صعودی
دکتر محمد رضا صعودی
نایب رئیس هیات مدیره - دکتری میکرب‌شناسی -عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر فخری سادات حسینی
دکتر فخری سادات حسینی
علی البدل هیات مدیره - دکتری بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) میکربی- عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر پریسا محمدی
دکتر پریسا محمدی
خزانه دار - دکتری بیوتکنولوژی محیطی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
دکتر پرستو صبایی فرد
دکتر پرستو صبایی فرد
علی البدل هیات مدیره - دکتری میکرب‌شناسی
دکتر پریسا تاجرمحمد قزوینی
دکتر پریسا تاجرمحمد قزوینی
دبیر انجمن - دکتری زیست‌ شناسی ( میکروبیولوژی ) عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دکتر احیا عبدی عالی
دکتر احیا عبدی عالی
بازرس - دکتری میکرب‌شناسی- عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
اعضای هیئت مدیره دوره اول
دکتر جمشید فولادی
دکتر جمشید فولادی
علی البدل هیات مدیره دکتری بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه الزهرا
دکتر احیا عبدی عالی
دکتر احیا عبدی عالی
دبیر - دکتری میکرب‌شناسی - عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر پریسا محمدی
دکتر پریسا محمدی
بازرس اصلی _ دکتری بیوتکنولوژی محیطی- عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر پرستو صبایی فرد
دکتر پرستو صبایی فرد
عضو اصلی هیئت مدیره - دکتری میکرب‌شناسی
دکتر حمیده افقی
دکتر حمیده افقی
بازرس علی البدل _ دکتری فراورده های بیولوژیک
دکتر پرویز اولیا
دکتر پرویز اولیا
علی البدل هیات مدیره _ دکتری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شاهد

آدرس دبیر خانه : میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

Email:Info@ismist.ir

نظر شما در مورد عملکرد انجمن چیست

 

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب وب سایت در خبرنامه عضو شوید.

© Copyright 2022 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران.