5859-8370-0008-9637
شماره کارت انجمن

تاریخچه انجمن

  • انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

    انجمن مذکور در سال 1392 شروع به فعالیت خود کرد و 2 دوره انتخابات هیات مدیره خود در جلسه مجمع عمومی در سال های 92 و 96 انجام داد انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران دارای اساسنامه ای مشتمل بر 6 فصل ، 25 ماده ، 48 زیر ماده و 17 تبصره می باشد که در جلسه مورخ 1395/8/1 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید

آدرس دبیر خانه : میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

Email:Info@ismist.ir

نظر شما در مورد عملکرد انجمن چیست

 

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب وب سایت در خبرنامه عضو شوید.

© Copyright 2023 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران.