5859-8370-0008-9637
شماره کارت انجمن
عضویت پیوسته در انجمن
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های میکروب شناسی و رشته های مرتبط میکروبی
عضویت وابسته در انجمن
عضویت دانشجویی در انجمن
عضویت افتخاری در انجمن
اعضای موسساتی (حقوقی)

آدرس دبیر خانه : میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

Email:Info@ismist.ir

نظر شما در مورد عملکرد انجمن چیست

 

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب وب سایت در خبرنامه عضو شوید.

© Copyright 2023 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران.