5859-8370-0008-9637
شماره کارت انجمن

پیام انجمن به مناسبت روز جهانی میکروارگانیسم ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میکروارگانیسمها اولین ساکنین زمین، بیش از 5/3  میلیارد سال تکامل روی کره زمین قابلیتهای متابولیکی و بیوشیمیایی گسترده ای را بدست آورده اند که در هیچیک از دیگر گروههای موجودات زنده دیده نمی شود. نیمی از وزن توده زنده  موجود روی کره زمین به میکروارگانیسمها اختصاص دارد. زندگی در شرایط گوناگون شامل نواحی بسیار سرد یخچالها تا نواحی بسیارگرم و شور کویری و قعر اقیانوسها به همراه استفاده از منابع انرژی، کربن و مواد معدنی بسیار متفاوت همچون نور، مواد یک کربنی، مواد گوگردی و ... در کنار مواد آلی مرسوم به میکروارگانیسمها توان تولید محصولاتی را بخشیده است که بسیار بکار بشر امروزی می آیند.  در قرن گذشته دانش میکروبیولوژی کمک کرد تا بیماری های عفونی مهار شوند، اما امروزه چهره تازه ای از تأثیر میکروب های ساکن بدن بر سلامت انسان مواجه هستیم.

به پیشنهاد انجمن میکروب شناسی کشور پرتغال 17 سپتامبر هر سال از سوی فدراسیون انجمن های  اروپایی میکروارگانیسمها (FEMS) به عنوان روز جهانی میکروارگانیسمها نامگذاری شده است. این روزی است که تاجر هلندی، آنتون فان لوونهوک در سال 1683 میلادی، گزارشی از مشاهده اولین میکروب توسط میکروسکپ دست ساز خود را به انجمن سلطنتی لندن ارائه کرد. نامگذاری این روز از سال 2017 به مرحله اجرا درآمده است و فعالیتهای مختلفی در دبیرستانها و دانشگاهها برای معرفی هر چه بیشتر میکروارگانیسمها و فعالیتهای حیاتی آنها مورد حمایت قرار می گیرد. انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران نیز با بزرگداشت این روز، دانشجویان و پژوهشگران عرصه میکروبشناسی را به گرامی داشت این روز فرا خواند تا با شناساندن میکروارگانیسمها و اثرات آنها به جامعه، گام‌های موٴ ثری در جهت بهبود کیفیت زندگی بر دارند.

آدرس دبیر خانه : میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

Email:Info@ismist.ir

نظر شما در مورد عملکرد انجمن چیست

 

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب وب سایت در خبرنامه عضو شوید.

© Copyright 2023 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران.