5859-8370-0008-9637
شماره کارت انجمن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با سلام  و احترام

از جنابعالی دعوت می گردد تا در مجمع عمومی انجمن علوم و فناوری های میکروبی که در ساعت 14:00 در سالن تورانی، روز چهارشنبه 5 دی ماه در دانشگاه الزهراء (س) تشکیل می گردد، حضور بهم رسانیده و ضمن استماع گزارش فعالیتهای انجمن در سال جاری، در مراسم تجلیل و بزرگداشت تلاش های پژوهشی و آموزشی چهارنفر از فرهیختگان و ستارگان علم میکروبشناسی کشور:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایرران، دعوت می شود تا در جلسه ی "مجمع عمومی انجمن" که در ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 31 فروردین در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا (س) جهت برگزاری انتخابات هیات مدیره تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایرران، دعوت می شود تا در جلسه ی "مجمع عمومی انجمن" که در ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 31 فروردین در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا (س) جهت برگزاری انتخابات هیات مدیره تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر سپهر عضو هیئت موسسین انجمن در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 5 آبان ماه 1395 در دانشگاه الزهرا، ساختمان ابن سینا، سالن کوثر برگزار می شود.

آدرس دبیر خانه : میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

Email:Info@ismist.ir

نظر شما در مورد عملکرد انجمن چیست

 

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب وب سایت در خبرنامه عضو شوید.

© Copyright 2021 انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران.